Om COMPLETE

COMPLETE er eit forskingsprosjekt utvikla for å betre psykososiale læringsmiljø i vidaregåande opplæring, og dermed bidra til å auke gjennomføring og nærvær i vidaregåande skule. Prosjektet inneber å implementere og evaluere effekten av to tiltak som skal legge til rette for gode psykososiale læringsmiljø og redusere fråfall.

Forskingsprosjektet går over tre skuleår med oppstart hausten 2016 og avslutting våren 2019.