I media

Kronikk på NRK Ytring: Frafall i skolen er et folkehelseproblem

Bergens Tidende: «Drømmeskolen» gir mindre angst og depresjon

Universitetet i Bergen: Vil motvirke frafall i VGS i Norge

Nordlandsforskning: Forskningsbaserte tiltak for å hindre frafall i videregående skole

Universitetet i Bergen: Drømmesatsning ved HEMIL-senteret 

Bergensmagasinet: Frafallsforebyggerne

Sunnhordaland: Opplever mindre psykiske plager

 

Informasjon frå Kunnskapsdepartementet:

Kunnskapsdepartementet sitt Program for Bedre Gjennomføring