Medarbeidarar

Universitetet i Bergen:

Torill Larsen (professor og prosjektleiar)

Ansvar i COMPLETE: Leie prosjektet

Ingrid Holsen (professor og forskar)

Ansvar i COMPLETE: Forsking på spørjeskjemadata

Frida Mathisen (prosjektkoordinator f.o.m. 01.09.19)

Ansvar i COMPLETE: Koordinere prosjektet

Ingebjørg L. R. Djupedal (prosjektkoordinator t.o.m. 31.08.19)

Ansvar i COMPLETE: Koordinere prosjektet

 

Nordlandsforskning:

Cecilie Høy Anvik (forskar)

Ansvar i COMPLETE: Evaluere implementering av Nærværsteam

Ragnhild Holmen Wahldal (forskar)

Ansvar i COMPLETE: Evaluere implementering av Nærværsteam

Terje Olsen (forskar)

Ansvar i COMPLETE: Evaluere implementering av Drømmeskolen

Karin Marie Antonsen (forskar)

Ansvar i COMPLETE: Evaluere implementering av Drømmeskolen

Ragnhild Johnson (forskar)

Ansvar i COMPLETE: Evaluere implementering av Drømmeskolen

 

Oxford Research:

Bjørn Bråstad (senioranalytikar)

Ansvar i COMPLETE: Innsamling og analyse av spørjeskjemadata

Martin Andreas Vik (analytikar)

Ansvar i COMPLETE: Innsamling og analyse av spørjeskjemadata

Tor Borgar Hansen (senioranalytikar)

Ansvar i COMPLETE: Innsamling og analyse av spørjeskjemadata

 

Bodin Videregående Skole og Maritime Fagskole:

Tommy Strøm (Rådgjevar)

Ansvar i COMPLETE: oppfølging av nærværsteam

Ronny Olsen (koordinator i oppfølgingstenesta)

Ansvar i COMPLETE: oppfølging av nærværsteam

 

Voksne for Barn:

Merete Borg (avdelingsleder)

Ansvar i COMPLETE: oppfølging av Drømmeskole-tiltaket

Nina Grindheim (nasjonal leder)

Ansvar i COMPLETE: oppfølging av Drømmeskole-tiltaket

 

Troms Fylkeskommune:

Rannveig Kyrrestad (fylkeskoordinator)

Epost: rannveig.kyrrestad@tromsfylke.no

Ansvar i COMPLETE: koordinering og oppfølging av prosjektet i Troms Fylkeskommune

 

Nordland Fylkeskommune:

Torild Nilsen (fylkeskoordinator)

Epost: tornil@nfk.no

Ansvar i COMPLETE: koordinering og oppfølging av prosjektet i Nordland Fylkeskommune

 

Sogn og Fjordane Fylkeskommune:

Edit Marie Asperanden (fylkeskoordinator)

Epost: Edit.Marie.Asperanden@sfj.no

Ansvar i COMPLETE: koordinering og oppfølging av prosjektet i Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Sissel Espe (fylkeskoordinator)

Epost: sissel.espe@sfj.no

Ansvar i COMPLETE: koordinering og oppfølging av prosjektet i Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Gro Hovland (Fylkeskoordinator)

Epost: Gro.Hovland@sfj.no

Ansvar i COMPLETE: koordinering og oppfølging av prosjektet i Sogn og Fjordane Fylkeskommune

 

Hordaland Fylkeskommune:

Gerd Kjersti Ytre-Arne (fylkeskoordinator)

Epost: Gerd.Kjersti.Ytre-Arne@hfk.no

Ansvar i COMPLETE: koordinering og oppfølging av prosjektet i Hordaland Fylkeskommune