Prosjektåret 2018/2019

(Datoar vert oppdatert fortløpande)

 

August
Skulestart -
Gjennomføring av Drømmeklassen 1
28. - 29. august - Felles forskarmøte

Oktober
16. - 17. oktober -
Felles forskarmøte

November
November - Elevmentorsamling for Drømmeskoler
15. November - Prosjektrådsmøte
16. November - Forskarmøte

Januar
Januar -
Gjennomføring av Drømmeklassen 2
Januar -
Elevmentorsamling for Drømmeskoler

Februar
4. februar -
Ressursgruppesamling for videregående skoler i Nordland, Troms, Oppland, Akershus, Østfold og Vestfold
5. februar - Ressursgruppesamling for videregående skoler i Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Trøndelag og Oslo

Mars
Veke 12 og 13  -
Spørjeskjemaundersøking i alle VG2- og VG3-klassar i prosjektet

Mai
Mai
 - Forskarmøte